Innovation & Forskning

Varning för bantningspiller

Läkemedelsverket och livsmedelsverket vill varna för ett bantningspiller som innehåller det livsfarliga ämnet 2,4–dinitrofenol.