Varning för bantningspiller

Läkemedelsverket och livsmedelsverket vill varna för ett bantningspiller som innehåller det livsfarliga ämnet 2,4–dinitrofenol.

Redaktionen
Senast uppdaterad 21 september 2015

Varning för bantningspiller

Bantningspillret Pure Coffein 200, som köps på internet, innehåller en livsfarlig substans som kallas för 2,4–dinitrofenol, DNP. Substansen gör att kroppen blir överhettad på grund av den extremt ökade värmeenergin – vilket kan leda till döden.

Läs mer om det farliga bantningspillret på livsmedelsverket.